Linguaxes

Permiso B

O permiso B autoriza para conducir os seguintes vehículos:

 • Automóbiles cuxa masa máxima autorizada non exceda de 3.500 kg que estean deseñados e construídos para o transporte de non máis de oito pasaxeiros ademais do condutor. Devanditos automóbiles poderán levar enganchado un remolque cuxa masa máxima autorizada non exceda de 750 kg
 • Conxuntos de vehículos axustados compostos por un vehículo tractor dos que autoriza a conducir o permiso da clase B e un remolque cuxa masa máxima autorizada exceda de 750 kg, sempre que a masa máxima autorizada do conxunto non exceda de 4.250 kg, sen prexuízo das disposicións que as normas de aprobación de tipo establezan para estes vehículos.
 • Triciclos e cuatriciclos de motor.
 • A partir dos 3 anos de antigüedade permite conducir os vehículos que autoriza a conducir o permiso A1

Requisitos de obtención

 • Mínimo 18 anos

Documentación para obter o permiso

 • Fotocopia do D.N.I. en vigor
 • Certificado médico con fotografía expedido por un centro autorizado
 • Tres fotografas 35 por 25 mm. Iguais ás do certificado
 • Unha fotocopia do permiso de condución actual si se dispón de el

Exames

 • Exame teórico común
 • Exame práctico
  • Si se ten o permiso A2 ou A1 só se realizará o exame práctico

Tarifas

Permiso B (Pack)
Matrícula, libro, taxa tráfico e 10 clases prácticas 345 €
Práctica adicional (45') 16 €
Examenes 18 €
Posibilidade de pagar en prazos
Permiso B (Matrícula sen Pack)
Matrícula e libro 140 €
Taxa tráfico 93,12 €
Práctica (45') 16 €
Exame 18 €
Renovación (inclúe taxas)
200 €
© Autoescuela Velox 2021
R/Nicaragua, nº 21 - 1º Izda | 15005 | A Coruña | 981 264 501
R/Cardenal Cisneros, nº 35 Bajo | 15007 | A Coruña | 981 240 206
Aviso legal | Cookies