Linguaxes

Tarifa

Permiso A2
Matrícula e libro 140 €
Taxa tráfico 93,12 €
Exame Teórico --
Práctica circuíto pechado 20 €
Exame circuíto pechado 20 €
Práctica circuíto aberto 30 €
Exame circuíto aberto 30 €
Permiso B (Pack)
Matrícula, libro, taxa tráfico e 10 clases prácticas 345 €
Práctica adicional (45') 16 €
Exames 18 €
Posibilidade de pagar en prazos
Permiso B (Matrícula sen Pack)
Matrícula e libro 140 €
Taxa tráfico 93,12 €
Práctica (45') 16 €
Exame 18 €
Renovación (inclúe taxas)
200 €
© Autoescuela Velox 2021
R/Nicaragua, nº 21 - 1º Izda | 15005 | A Coruña | 981 264 501
R/Cardenal Cisneros, nº 35 Bajo | 15007 | A Coruña | 981 240 206
Aviso legal | Cookies